Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/p/l/u92845/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2695

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/p/l/u92845/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2699

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/p/l/u92845/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3581
Záväzná prihláška – Kurz plávania pre deti od 3 rokov – počas pracovných dní – Marine Swim Academy
 

Záväzná prihláška - Kurz plávania pre deti od 3 rokov - počas pracovných dní


  Meno a Priezvisko dieťaťa
  Dátum narodenia dieťaťa
  Meno a Priezvisko zákonného zástupcu
  Adresa trvalého pobytu:
  Telefonický kontakt
  E-mail
  Poznámka

  Údaje obsiahnuté v tomto formulári slúžia len pre potreby zaradenia do kurzu a nebudú poskytnuté tretím osobám.

  Čestné prehlásenie

  Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave klienta a osôb, s ktorými je v styku

  Súhlas so spracovaním osobných údajov.

  Dávam súhlas so spracúvaním osobných údajov môjho dieťaťa:

  Prevádzkovateľ si je vedomý toho, že uvedené osobné údaje boli poskytnuté na účel opakovaného kontaktu s dotknutou osobou , t.j. že osobné údaje nebude sprístupňovať tretej strane, tak ako to ustanovuje zákon 18/2018 Z.z. Po uplynutí zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom, sa prevádzkovateľ zaväzuje v zmysle ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. vrátiť všetky oficiálne doklady dotknutej osobe, ak o to dotknutá osoba požiada. Ďalej sa zaväzuje, že nevyžiadané doklady v znení platných predpisov o archivácii bude archivovať a v zmysle ustanovenia zákona 18/2018 Z.z. na základe žiadosti zlikviduje Vaše osobné údaje.

  Udelením súhlasu nie sú dotknuté práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
  • ,Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.