Prvé mesiace a roky sú v živote nepochybne najdôležitejšie pre rozvoj návykov.
Plávanie je jedným z veľmi efektívnych aktivít na podporu vedomosti a zručnosti u detí a ich celkový vývin.

Plávanie dojčiat a batoliat

nie je myslený v pravom slova zmysle. Nejde vôbec o to naučiť bábätká plávať. Hlavným zmyslom je upevňovať vzťah medzi rodičom a dieťatkom. Vodné prostredie je dieťatku veľmi blízke, podobá sa prostrediu jeho prenatálneho života. Dieťatku sa v teplej (30 až 32 °C) vode páči a má nesmiernu radosť z pobytu vo vode v blízkosti svojho rodiča. Deti si zvykajú na prostredie vrstovníkov, lepšie spia, jedia, sú pohybovo zdatnejšie, netrpia bolesťami bruška a vytvárajú si kladný a radostný vzťah k vode. Už v rannom veku získajú cit pre vodu , nebudú sa vody báť a znesú vodu na všetkých častiach tela. Vo veku okolo troch rokov sú deti schopné opakovať a napodobňovať pohyb, preto sa začína s výučbou plaveckých štýlov delenou formou. Väčšina pohybov vo vode je sprevádzaná rôznymi riekankami.

U najmenších detí ide predovšetkým o radostnú hru rodičov s deťmi vo vode, ktorá pozitívne stimuluje u dojčiat a batoliat pohybovú aktivitu a tá je nevyhnutná pre zdravý vývoj ľudského organizmu. Samozrejme aj "plávanie" týchto najmenších detičiek má veľký význam pre neskoršiu výuku plaveckých spôsobov. Prirodzené pohyby vo vode podporujú vývoj motoriky a nárast sebavedomia dieťaťa. Detské plávanie má pozitívne účinky na telesný a duševný vývoj dieťaťa. Zlepší sa schopnosť orientácie vo vodnom prostredí, pocit rovnováhy a zároveň sa posilní svalstvo a väzivá. Práve voda je tým živlom, ktorý má pre Vás neustále nachystané množstvo podnetov oslovujúcich všetky oblasti vnímania. Okrem toho je tu i telesný kontakt, na základe ktorého si dieťa vytvorí silný pocit dôvery k svojmu rodičovi.
Už 10 mesačné dieťatko sa vďaka nácviku správnych techník dokáže samo zachrániť po nešťastnom páde do vody!

Deti sa prirodzenou a hravou formou naučia zvládnuť mnohé prvky predplaveckej a plaveckej výuky ako napr.:

 • adaptácia na prostredie bazéna a prácu v detskom kolektíve
 • splývavé polohy na chrbte a na bruchu
 • výdychy do vody
 • potápanie a lovenie
 • skoky zo sedu a stoja
 • orientácia pod vodnou hladinou
 • práca s plaveckými pomôckami
 • niektoré základné plavecké pohyby

Pravidelný pobyt vo vode podporuje:

 • psychomotorický vývoj detí
 • zlepšuje obehové a funkčné parametre organizmu
 • má významný vplyv na podporu imunitného systému
 • zlepšuje otužovanie organizmu a pohybové schopnosti
 • má významný sociálny aspekt pre fungovanie rodiny
 • predovšetkým deti získavajú cit pre vodu, ktorý je pre pohyb vo vode veľmi dôležitý
 • plávanie už pomohlo prekonať nielen ťažkosti s jedením, ale aj so spánkom a bolesťami bruška
 • upevňovanie hygienických návykov
 •  zlepšenie koordinácie pohybov a posilnenie svalstva,  ktoré deti bežne nezapájajú
 • pomáha pri liečbe telesne postihnutých detí, kojencov s odchýlkami neuro-psychického vývoja a detí s chronickými chorobami horných dýchacích ciest.
 • upevňuje vzťah medzi rodičom a dieťatom